Veelgestelde vragen

Inhoudsopgave
Wat is de CQ-index?
Wat houdt het onderzoek met de digitale CQ-index in?
Is het onderzoek anoniem?
Welke patiënten worden benaderd?
Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
Welke vragen worden gesteld?
Wat wordt er met de resultaten van het onderzoek gedaan?
Hoe zijn de CQ-i vragenlijsten tot stand gekomen?
Welke andere partijen zijn nog meer betrokken?
Overige vragen


Wat is de CQ-index?
De CQ-index (Consumer Quality Index) is een gestandaardiseerde en gevalideerde methode om patiëntervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. De CQ-index is binnen andere gebieden van de gezondheidszorg (huisartsenzorg, verpleging en verzorging, fysiotherapie, apotheek) de gouden standaard om te meten wat patiënten belangrijk vinden en wat hun ervaringen zijn met de zorg.

Wat houdt het onderzoek met de digitale CQ-index in?
De deelnemende ziekenhuizen voeren een onderzoek naar patiëntervaringen uit middels de methodiek van de CQ-index. Twee keer per jaar wordt dit onderzoek uitgevoerd. Op uniforme en gestandaardiseerde wijze wordt betrouwbare en valide informatie gegenereerd over de patiëntervaringen met de geleverde ziekenhuiszorg. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten voor de ziekenhuisopname, poliklinische zorgverlening en verschillende specifieke aandoeningen. Er wordt digitaal gemeten door middel van een online meetsysteem.

De ziekenhuizen gebruiken de resultaten van het onderzoek om te zien wat ze goed doen en wat beter kan. De ziekenhuizen vergelijken de resultaten onderling. Tevens worden de resultaten gebruikt als verbeterinformatie, voor zorgverkoop en –inkoop door de zorgverzekeraars. Patiënten kunnen de resultaten gebruiken als keuze-informatie. Tot slot worden de resultaten gebruikt voor externe verantwoording, bijvoorbeeld aan de NPCF en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Is het onderzoek anoniem?
Ja, het onderzoek is anoniem. Het onderzoek wordt in opdracht van uw ziekenhuis en in samenwerking met zorgverzekeraars uitgevoerd door Mediquest, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Mediquest behandelt de onderzoeksgegevens eenmalig, anoniem en strikt vertrouwelijk. Het ziekenhuis en de zorgverzekeraar weten niet of u de vragenlijst wel of niet heeft ingevuld. Ook kunnen zij niet achterhalen welke antwoorden u heeft gegeven.

Welke patiënten worden benaderd?
Voor het onderzoek worden patiënten bevraagd die in het ziekenhuis hebben gelegen voor een behandeling. Per ziekenhuis worden gemiddeld 800 patiënten uitgenodigd voor deelname aan de digitale CQ-index.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
Patiënten ontvangen steekproefsgewijs thuis een uitnodigingsbrief om via internet of schriftelijk de vragenlijst in te vullen. De resultaten worden in een online systeem zichtbaar per specialisme en op ziekenhuisniveau. Daarnaast worden de resultaten van de ziekenhuizen onderling vergeleken.

Welke vragen worden gesteld?
De vragen gaan over het gehele zorgproces van bereikbaarheid, opname, zorg door artsen en verpleegkundigen tot en met ontslag en nazorg.

Wat wordt er met de resultaten van het onderzoek gedaan?
De resultaten worden gebruikt om de zorg en dienstverlening in uw ziekenhuis te verbeteren.

Hoe zijn de CQ-i vragenlijsten tot stand gekomen?
De CQ-index voor het onderzoek is ontwikkeld en wordt beheerd door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Mediquest en Stichting Miletus hebben input voor de vragenlijst gegeven. Ook zijn de patiëntenraden van deelnemende ziekenhuizen betrokken bij de totstandkoming van de digitale CQ-index.

Welke andere partijen zijn nog meer betrokken?
Naast Stichting Miletus zijn nog enkele andere organisaties betrokken bij het onderzoek. Meer informatie over de CQ-index kunt u vinden op de website van het Zorginstituut Nederland. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Mediquest. Verder steunt de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) het onderzoek.

Overige vragen
Voor overige vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de helpdesk van Mediquest op telefoonnummer 088 - 1263901 (lokaal tarief).